banner_site_4.jpg
psathas1  

 Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε ένα δίαυλο επικοινωνίας με την Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας και  τις υπηρεσίες της.

Θα πάρετε επίσης μια μικρή μόνο γεύση από αυτά που έχει να σας προσφέρει μια πραγματική επίσκεψη στον Νομό.

Βασίλειος Ψαθάς - Αντιπεριφερειάρχης Άρτας

 

altΑπό την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Άρτας, ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της  υπ’ αριθ 9475/136897/10-10-2018 Υ.Α. οι παραγωγοί μπορούν να προβαίνουν στη συγκομιδή των ακτινιδίων για τις πρώιμες ποικιλίες (summerkiwi, Soreli, GreenLightκ.α.) με την προϋπόθεση ότι τα ακτινίδια έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο ωρίμανσης (τουλάχιστον 6,2ο Brixή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία). Για την ποικιλία Hayward η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής για όλη τη χώρα ορίζεται η 15 Οκτωβρίου και η περίοδος εμπορίας στην εγχώρια αγορά η 1η Νοεμβρίου.

Οι έμποροι και οι συσκευαστές οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα ακτινίδια που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις τους, έχουν τον προβλεπόμενο βαθμό ωρίμανσης.

Η αποστολή των ακτινιδίων σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες γίνεται υποχρεωτικά σε συσκευασίες καθαρού βάρους 20 κιλών κατ’ ανώτατο όριο.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ελέγχου εντοπίσουν ποσότητες ακτινιδίων με βαθμό ωρίμανσης μικρότερο από 6,20 Brix, οι ποσότητες αυτές δεσμεύονται άμεσα χωρίς προηγούμενη σύσταση και διατάσσεται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4235/2014 (Α’32) και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 του ίδιου νόμου.

 

altΣύμφωνα με την αριθμ. 138/102859 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1622 Β΄),γίνεται γνωστό στους επαγγελματίες μελισσοκόμους που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για την χειμερινή περίοδο μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους, ότι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή της μέχρι 10 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Μελισσοκομίας Ηπείρου.

Η αίτηση αυτή θα ληφθεί υπόψη για την επιδοτούμενη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2021 και αφορά μετακίνηση μελισσοσμηνών για το διάστημα από 11/9/2020 μέχρι 31/12/2020.

Επίσης προβλέπεται ότι για τη δεύτερη περίοδο μετακινήσεων (εαρινή – θερινή περίοδο) οι αιτήσεις θα κατατεθούν από 1/1/2021 έως 10/2/2021 και αφορά μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 11/2/2021 μέχρι 20/6/2021.

Για να είναι δικαιούχοι του επιδοτούμενου προγράμματος, οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία τουλάχιστον περίοδο μετακίνησης.

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την Δ/νση Αγροτικής. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με την ΥΑ 866/86629/18-03-2020 (ΦΕΚ 1422/15-04-2020) του ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ2018/274, σχετικά με τηδιαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις », οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου έτους 2020 , υποβάλουν ηλεκτρονικά, (www.minagric.gr) στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι την 10η Μαϊου του 2020.

 

Περισσότερα...

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ανακοινώνει ότι:

Οι ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ (αιγοπροβατοτρόφοι, χοιροτρόφοι, βοοτρόφοι κ.λ.π.) και οι ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ θα πρέπει όπως κάθε χρόνο να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά την απογραφή του ζωικού τους πληθυσμού για το έτος 2019 είτε στην Υπηρεσία μας είτε ηλεκτρονικά στη φόρμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  (εκτυπώνοντας το ηλεκτρονικό αποδεικτικό  απογραφής) κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 15η Δεκεμβρίου 2019

Περισσότερα...

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Άρτας ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί:

1). 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ).

2). 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ).

Περισσότερα...

 
Περισσότερα Άρθρα...
Ακολουθήστε μας
       

Ηλεκτρονικό Καλάθι
Ενημερώστε μας


Πρόβλημα στο οδικό δίκτυο;

Εστία μόλυνσης του περιβάλλοντος;

Υγειονομική παράβαση;

Ενημερώστε μας,

 Φόρμα Επικοινωνίας

Συνδεδεμένοι
Έχουμε 78 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αναζήτηση